15 august: Aspecte de la activitățile organizate la Constanța (August 15: Aspects from ceremonies in Constanța)

Secretarul de stat Georgeta Ionescu prezentã la festivitãþile dedicate Zilei Marinei Române, de la Constanþa (State Secretary  Georgeta Ionescu- partcipant in the Romanian Navy Day ceremony in Constanþa) Foto: Cãtãlin Ovreiu

Secretarul de stat Georgeta Ionescu prezentă la festivitățile dedicate Zilei Marinei Române, de la Constanța (State Secretary Georgeta Ionescu- partcipant in the Romanian Navy Day ceremony in Constanța) Foto: Cătălin Ovreiu