Manifestări desfășurate la Brăila (Ceremonies occurred in Brăila)

Nava pe Dunãre de Ziua Marinei (Ship on the Danube River during the Navy Day)

Nava pe Dunăre de Ziua Marinei (Ship on the Danube River during the Navy Day)