Ridicarea pavoazului pe monitorul fluvial Opanez (Flags for dressing "Opanez" river monitor) - foto ªtefan CiocanFregata Regina Maria, vedeta Zilei Porþilor Deschise ("Regina Maria" frigate, the star of the Open Doors Day)- foto ªtefan CiocanVizitatori pe fregata Regina Maria (Visitors on "Regina Maria" frigate)- foto ªtefan Ciocan
Ridicarea pavoazului pe monitorul fluvial Opanez (Flags for dressing "Opanez" river monitor) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1202 ori.
Fregata Regina Maria, vedeta Zilei Porților Deschise ("Regina Maria" frigate, the star of the Open Doors Day)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1041 ori.
Vizitatori pe fregata Regina Maria (Visitors on "Regina Maria" frigate)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1081 ori.
În cabina de comandã a fregatei  Regina Maria (Inside the command post on "Regina Maria" frigate)- foto ªtefan CiocanSubmarinul  Delfinul, o atracþie pentru vizitatori (Submarine "Delfinul"-the attraction for the visitors)- foto ªtefan CiocanElicopterul Forþelor Navale Române (Romanian Navy helicopter)- foto ªtefan Ciocan
În cabina de comandă a fregatei Regina Maria (Inside the command post on "Regina Maria" frigate)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1050 ori.
Submarinul Delfinul, o atracție pentru vizitatori (Submarine "Delfinul"-the attraction for the visitors)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 3023 ori.
Elicopterul Forțelor Navale Române (Romanian Navy helicopter)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1528 ori.
Prezentarea armamentului Batalionului de Infanterie Marinã de la Babadag (Show of armament of the Marine Battalion)- foto ªtefan CiocanSpectacol organizat lângã fregata Mãraºeºti (Show occurred near "Mãraºeºti" frigate)- foto ªtefan CiocanFanfara Forþelor Navale Române în concert (Romanian Navy Band in concert)- foto ªtefan Ciocan
Prezentarea armamentului Batalionului de Infanterie Marină de la Babadag (Show of armament of the Marine Battalion)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1278 ori.
Spectacol organizat lângă fregata Mărașești (Show occurred near "Mărașești" frigate)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1291 ori.
Fanfara Forțelor Navale Române în concert (Romanian Navy Band in concert)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1093 ori.
Ansamblu folcloric în timpul spectacolului (Folk ensemble during the show)- foto ªtefan Ciocan
Ansamblu folcloric în timpul spectacolului (Folk ensemble during the show)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 972 ori.