Ziua Porților deschise în Portul Militar Constanța (Day of the Open Doors in Constanța Military Bay)

Ridicarea pavoazului pe monitorul fluvial Opanez (Flags for dressing "Opanez" river monitor) - foto ªtefan Ciocan

Ridicarea pavoazului pe monitorul fluvial Opanez (Flags for dressing "Opanez" river monitor) - foto Ștefan Ciocan