Întoarcerea militarilor Batalionului 300 Infanterie din Afganistan

Ministrul apãrãrii se adreseazã audienþei (The Defense Minister addresses to the audiance)- foto Lucian Irimia

Ministrul apărării se adresează audienței (The Defense Minister addresses to the audiance)- foto Lucian Irimia