Întoarcerea militarilor Batalionului 300 Infanterie din Afganistan

Ministrul apãrãrii îi medaliazã pe militari (Defense Minister offering the medals to the military) - foto Lucian Irimia

Ministrul apărării îi medaliază pe militari (Defense Minister offering the medals to the military) - foto Lucian Irimia