ROFND XVII pleacă în teatrul de operații Kosovo (ROFND XVII leaving for the theatre of operations in Kosovo)

Aspect din timpul ceremonialului religios  (Religious ceremony)- foto ªtefan Ciocan

Aspect din timpul ceremonialului religios (Religious ceremony)- foto Ștefan Ciocan