ROFND XVII pleacă în teatrul de operații Kosovo (ROFND XVII leaving for the theatre of operations in Kosovo)

Defilarea militarilor care vor pleca în Kosovo (Parade of the military leaving for Kosovo) - foto ªtefan Ciocan

Defilarea militarilor care vor pleca în Kosovo (Parade of the military leaving for Kosovo) - foto Ștefan Ciocan