Ziua Distinșilor Vizitatori în Poligonul Mărtinești (Day of Distinguished Guests in Mărtinești shooting range)

Locþiitorul ºefului SMG gl. lt. dr. Mihail Orzeaþã se adreseazã participanþilor (Deputy chief of General Staff,Lieutenant General Ph.D. Mihail Orzeaþã addresses to the participants)- foto Emil Moritz

Locțiitorul șefului SMG gl. lt. dr. Mihail Orzeață se adresează participanților (Deputy chief of General Staff,Lieutenant General Ph.D. Mihail Orzeață addresses to the participants)- foto Emil Moritz