Ziua Distinșilor Vizitatori în Poligonul Mărtinești (Day of Distinguished Guests in Mărtinești shooting range)

Acordarea primului ajutor în tabãra de sinistraþi (First aid granted in the camp of people suffering from calamity)- foto Emil Moritz

Acordarea primului ajutor în tabăra de sinistrați (First aid granted in the camp of people suffering from calamity)- foto Emil Moritz