Ziua Distinșilor Vizitatori în Poligonul Mărtinești (Day of Distinguished Guests in Mărtinești shooting range)

Predarea comenzii ºi a cãrþii simbolice a Batalionului Multinaþional de Geniu TISA între partea românã ºi cea slovacã (The Engineering Multinational Battalion TISA command and symbolic book handingover between the Romanians and the Slovakians)- foto Emil Moritz

Predarea comenzii și a cărții simbolice a Batalionului Multinațional de Geniu TISA între partea română și cea slovacă (The Engineering Multinational Battalion TISA command and symbolic book handingover between the Romanians and the Slovakians)- foto Emil Moritz