Lucrările Grupului Director al Batalionului Multinațional de Geniu TISA (Works of TISA Engineering Multinational Battalion Director Group)

Aspect din timpul Reuniunii Grupului Director (Aspect from the Director Group Reunion)

Aspect din timpul Reuniunii Grupului Director (Aspect from the Director Group Reunion)