Lucrările Grupului Director al Batalionului Multinațional de Geniu TISA (Works of TISA Engineering Multinational Battalion Director Group)

Gl. lt. Mihail Orzeaþã înmâneazã placheta B.52 Ge TISA ºefului delegaþiei maghiare (Lieutenant General Mihail Orzeaþã hands the booklet of the 52nd Engineering Battalion TISA to the chief of the Hungarian delegation)

Gl. lt. Mihail Orzeață înmânează placheta B.52 Ge TISA șefului delegației maghiare (Lieutenant General Mihail Orzeață hands the booklet of the 52nd Engineering Battalion TISA to the chief of the Hungarian delegation)