Eroul Dragoș Traian Alexandrescu căzut la datorie în Afganistan (Hero Dragoș Traian Alexandrescu - killed in action in Afghanistan)

Aspect din timpul ceremonialului (Aspect from the ceremony)- foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul ceremonialului (Aspect from the ceremony)- foto Cătălin Ovreiu