Eroul Dragoș Traian Alexandrescu căzut la datorie în Afganistan (Hero Dragoș Traian Alexandrescu - killed in action in Afghanistan)

Garda de onoare (Guard of Honor))- foto Cãtãlin Ovreiu

Garda de onoare (Guard of Honor))- foto Cătălin Ovreiu