Eroul Dragoș Traian Alexandrescu căzut la datorie în Afganistan (Hero Dragoș Traian Alexandrescu - killed in action in Afghanistan)

Aspect din timpul slujbei religioase (Aspect from the religious ceremony) - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul slujbei religioase (Aspect from the religious ceremony) - foto Cătălin Ovreiu