Eroul Dragoș Traian Alexandrescu căzut la datorie în Afganistan (Hero Dragoș Traian Alexandrescu - killed in action in Afghanistan)

Ministrul Apãrãrii transmite condoleanþe familiei îndoliate (Minister of Defence transmits his condolences to the mourning family) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Apărării transmite condoleanțe familiei îndoliate (Minister of Defence transmits his condolences to the mourning family) - foto Cătălin Ovreiu