Eroul Dragoș Traian Alexandrescu căzut la datorie în Afganistan (Hero Dragoș Traian Alexandrescu - killed in action in Afghanistan)

Eroul Dragoº Traian Alexandrescu cãzut la datorie în Afganistan (Hero Dragoº Traian Alexandrescu - killed in action in Afghanistan)

Eroul Dragoș Traian Alexandrescu căzut la datorie în Afganistan (Hero Dragoș Traian Alexandrescu - killed in action in Afghanistan)