Batalionul 2 Infanterie "Călugăreni" împlinește 15 ani de existență

Discursul gl. lt. Teodor Frunzeti  - ºeful SMFT - foto Cãtãlin Ovreiu

Discursul gl. lt. Teodor Frunzeti - șeful SMFT - foto Cătălin Ovreiu