Batalionul 2 Infanterie "Călugăreni" împlinește 15 ani de existență

Exerciþiu demonstrativ - foto Cãtãlin Ovreiu

Exercițiu demonstrativ - foto Cătălin Ovreiu