EXERCIȚIUL WHITE CLOUD 08 ("WHITE CLOUD 08" Exercise)

Deplasarea în raionul de desfãºurare al exerciþiului (March to the exercise area)- foto Preda ªtefan

Deplasarea în raionul de desfășurare al exercițiului (March to the exercise area)- foto Preda Ștefan