EXERCIȚIUL WHITE CLOUD 08 ("WHITE CLOUD 08" Exercise)

Prezentarea tehnicii din dotarea subunitãþii de decontaminare RBC româneºti (Presentation of the Romanian RBC decontamination military equipment)- foto Preda ªtefan

Prezentarea tehnicii din dotarea subunității de decontaminare RBC românești (Presentation of the Romanian RBC decontamination military equipment)- foto Preda Ștefan