„Lupii Negri” au revenit acasă

Ministrul Apãrãrii primeºte raportul de la comandantul Gãrzii de Onoare - foto Eduard Borhan

Ministrul Apărării primește raportul de la comandantul Gărzii de Onoare - foto Eduard Borhan