„Lupii Negri” au revenit acasă

Apelul solemn- raportul comandanþilor de plutoane - foto Eduard Borhan

Apelul solemn- raportul comandanților de plutoane - foto Eduard Borhan