RoFND XVI a revenit în țară

Rude ºi prieteni prezenþi la eveniment - foto ªtefan Ciocan

Rude și prieteni prezenți la eveniment - foto Ștefan Ciocan