Amiralul Marin ureazã bun venit oaspetelui finlandez - foto Valentin CiobârcãSe intoneazã imnurile de stat ale celor douã þãri - foto Valentin CiobârcãOaspetele finlandez trece în revista Garda de Onoare- foto Valentin Ciobârcã
Amiralul Marin urează bun venit oaspetelui finlandez - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 689 ori.
Se intonează imnurile de stat ale celor două țări - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 660 ori.
Oaspetele finlandez trece în revista Garda de Onoare- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 665 ori.
Delegaþia finlandezã participantã la discuþiile oficiale la SMG - foto Valentin CiobârcãAspect din timpul discuþiilor oficiale la SMG - foto Valentin CiobârcãPrimirea oficialã la ministrul Apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã
Delegația finlandeză participantă la discuțiile oficiale la SMG - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 646 ori.
Aspect din timpul discuțiilor oficiale la SMG - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 673 ori.
Primirea oficială la ministrul Apărării - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 539 ori.
 Aspect din timpul primirii la ministrul Apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã
Aspect din timpul primirii la ministrul Apărării - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 661 ori.