Festivitate la Școala Militară de Maiștrii a Forțelor Navale

Comandantul ºcolii adresându-se audienþei

Comandantul școlii adresându-se audienței