Festivitate la Școala Militară de Maiștrii a Forțelor Navale

Defilarea elevilor ºcolii de maiºtri

Defilarea elevilor școlii de maiștri