Festivitate la Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" din Breaza

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre soseºte la Breaza

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre sosește la Breaza