Vizita în România a comandantului Forțelor Armate Naționale ale Letoniei (Commander of Latvian Armed Forces in visit in Romania)

Se intoneazã imnurile naþionale ale celor doua þãri (Tune of national anthems)- foto Valentin Ciobârcã

Se intonează imnurile naționale ale celor doua țări (Tune of national anthems)- foto Valentin Ciobârcă