Vizita în România a comandantului Forțelor Armate Naționale ale Letoniei (Commander of Latvian Armed Forces in visit in Romania)

Oaspetelui leton îi este prezentatã conducerea SMG (The General Staff leaders are introduced to the Latvian guest)

Oaspetelui leton îi este prezentată conducerea SMG (The General Staff leaders are introduced to the Latvian guest)