Simpozionul "Războiul bazat pe efecte" la Cercul Militar Național "War on effects" Symposium at the NAtional Military Club

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre deschide simpozionul "Rãzboiul bazat pe efecte"(Chief of Army Staff opens the symposium)

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre deschide simpozionul "Războiul bazat pe efecte"(Chief of Army Staff opens the symposium)