Militarii români internați la Ramstein, au fost vizitați de o delegație a MAp (The Romanian military hospitalized in Ramstein were visited by the MoD delegation)

Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu împreunã cu locþiitorul comandantului bazei militare din Ramstein, colonelul Stephen Flaherty (State Secretary Corneliu Dobritoiu and deputy commander of Ramstein military base, Colonel Stephen Flaherty)

Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu împreună cu locțiitorul comandantului bazei militare din Ramstein, colonelul Stephen Flaherty (State Secretary Corneliu Dobritoiu and deputy commander of Ramstein military base, Colonel Stephen Flaherty)