Militarii români internați la Ramstein, au fost vizitați de o delegație a MAp (The Romanian military hospitalized in Ramstein were visited by the MoD delegation)

Sergentul major Matei Gheorghe Irinel este vizitat de delagaþia M.Ap. ºi jurnaliºti (Senior Sergeant Matei Gheorghe Irinel is visited by the MoD delegates and journalists)

Sergentul major Matei Gheorghe Irinel este vizitat de delagația M.Ap. și jurnaliști (Senior Sergeant Matei Gheorghe Irinel is visited by the MoD delegates and journalists)