Oficial NATO în vizită la Ministerul Apărării (NATO official in visit to the Ministry of Defence)

Aspect din timpul primirii la ministrul apãrãrii (Aspect from the receive at the Minister of Defence)- foto Valentin Ciobârcã

Aspect din timpul primirii la ministrul apărării (Aspect from the receive at the Minister of Defence)- foto Valentin Ciobârcă