Oficial NATO în vizită la Ministerul Apărării (NATO official in visit to the Ministry of Defence)

Ministrul Apãrãrii împreunã cu amiralul Fitzgerald (Minister of Defence and Admiral Fitzgerald) - foto Valentin Ciobârcã

Ministrul Apărării împreună cu amiralul Fitzgerald (Minister of Defence and Admiral Fitzgerald) - foto Valentin Ciobârcă