Alocuþiunea ºefului Statului Major al Forþelor Terestre, gl.lt.dr. Teodor Frunzeti (Chief of the Army Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti, Ph.D. delivering the speech) - foto SMFTAlocuþiunea secretarului de stat în Ministerul Apãrãrii, doamna Georgeta Ionescu (MoD State Secretary, Mrs. Georgeta Ionescu, delivering the speech)- foto SMFTConferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Forþelor Terestre colonelului Nicolae Ciuca de cãtre gl.lt.dr. Teodor Frunzeti (Chief of the Army Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti,awards the Emblem of Honor to Colonel Nicolae Ciuca) )- foto SMFT
Alocuțiunea șefului Statului Major al Forțelor Terestre, gl.lt.dr. Teodor Frunzeti (Chief of the Army Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti, Ph.D. delivering the speech) - foto SMFT
Vizualizat: 1634 ori.
Alocuțiunea secretarului de stat în Ministerul Apărării, doamna Georgeta Ionescu (MoD State Secretary, Mrs. Georgeta Ionescu, delivering the speech)- foto SMFT
Vizualizat: 1634 ori.
Conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre colonelului Nicolae Ciuca de către gl.lt.dr. Teodor Frunzeti (Chief of the Army Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti,awards the Emblem of Honor to Colonel Nicolae Ciuca) )- foto SMFT
Vizualizat: 1717 ori.
Decorarea Drapelului de luptã al B. 300 I. cu Emblema de Onoare a Statului Major al Forþelor Terestre de cãtre gl.lt.dr. Teodor Frunzeti (The 300th Infantry Battalion Combat Colors is decorated by the Chief of the Army Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti)- foto SMFTDecorarea Drapelului de luptã al Bg. 282 I. Mc. cu Ordinul Virtutea Militarã cu însemne de pace în grad de Cavaler (The 282nd Mechanized Infantry Brigade Combat Colors is decorated with Military Virtue with signs of peace in rank of Knight)- foto SMFTDecorarea Drapelului de lupta al B. 280 I. cu Emblema de Onoare a Statului Major General de cãtre gl.bg. Dumitru Seserman (Brigade General Dumitru Seserman decorates the 280th Infantry Battalion Combat Colors  with the Emblem of Honor of the General Staff)- foto SMFT
Decorarea Drapelului de luptă al B. 300 I. cu Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre de către gl.lt.dr. Teodor Frunzeti (The 300th Infantry Battalion Combat Colors is decorated by the Chief of the Army Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti)- foto SMFT
Vizualizat: 1582 ori.
Decorarea Drapelului de luptă al Bg. 282 I. Mc. cu Ordinul Virtutea Militară cu însemne de pace în grad de Cavaler (The 282nd Mechanized Infantry Brigade Combat Colors is decorated with Military Virtue with signs of peace in rank of Knight)- foto SMFT
Vizualizat: 1334 ori.
Decorarea Drapelului de lupta al B. 280 I. cu Emblema de Onoare a Statului Major General de către gl.bg. Dumitru Seserman (Brigade General Dumitru Seserman decorates the 280th Infantry Battalion Combat Colors with the Emblem of Honor of the General Staff)- foto SMFT
Vizualizat: 1539 ori.
Defilarea Bg. 282 Infanterie Mecanizatã (Parade of the 282nd Mechanized Infantry Brigade) - foto SMFTDefilarea Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã (Parade of the 282nd Mechanized Infantry Brigade)- foto SMFTDefilarea militarilor Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã(Parade of the 282nd Mechanized Infantry Brigade)- foto SMFT
Defilarea Bg. 282 Infanterie Mecanizată (Parade of the 282nd Mechanized Infantry Brigade) - foto SMFT
Vizualizat: 1501 ori.
Defilarea Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată (Parade of the 282nd Mechanized Infantry Brigade)- foto SMFT
Vizualizat: 1500 ori.
Defilarea militarilor Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată(Parade of the 282nd Mechanized Infantry Brigade)- foto SMFT
Vizualizat: 1407 ori.