Brigada 282 Infanterie Mecanizată - 40 de ani de la înființare (The 282nd Mechanized Infantry Brigade - 40th anniversary)

Alocuþiunea ºefului Statului Major al Forþelor Terestre, gl.lt.dr. Teodor Frunzeti (Chief of the Army Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti, Ph.D. delivering the speech) - foto SMFT

Alocuțiunea șefului Statului Major al Forțelor Terestre, gl.lt.dr. Teodor Frunzeti (Chief of the Army Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti, Ph.D. delivering the speech) - foto SMFT