Brigada 282 Infanterie Mecanizată - 40 de ani de la înființare (The 282nd Mechanized Infantry Brigade - 40th anniversary)

Decorarea Drapelului de luptã al B. 300 I. cu Emblema de Onoare a Statului Major al Forþelor Terestre de cãtre gl.lt.dr. Teodor Frunzeti (The 300th Infantry Battalion Combat Colors is decorated by the Chief of the Army Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti)- foto SMFT

Decorarea Drapelului de luptă al B. 300 I. cu Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre de către gl.lt.dr. Teodor Frunzeti (The 300th Infantry Battalion Combat Colors is decorated by the Chief of the Army Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti)- foto SMFT