Brigada 282 Infanterie Mecanizată - 40 de ani de la înființare (The 282nd Mechanized Infantry Brigade - 40th anniversary)

Alocuþiunea secretarului de stat în Ministerul Apãrãrii, doamna Georgeta Ionescu (MoD State Secretary, Mrs. Georgeta Ionescu, delivering the speech)- foto SMFT

Alocuțiunea secretarului de stat în Ministerul Apărării, doamna Georgeta Ionescu (MoD State Secretary, Mrs. Georgeta Ionescu, delivering the speech)- foto SMFT