Delegaþia Ministerului Apãrãrii participantã la eveniment (MoD delegates, participating in the event)- foto Adrian SultãnoiuDiscursul secretarului de stat Corneliu Dobriþoiu (State Secretary Corneliu Dobriþoiu - delivering his speech)- foto Adrian SultãnoiuElicoptere ale Forþelor Aeriene ºi ale Forþelor Navale în expoziþia staticã (Air Force helicopters and Navy helicopters -in the static show)- foto Adrian Sultãnoiu
Delegația Ministerului Apărării participantă la eveniment (MoD delegates, participating in the event)- foto Adrian Sultănoiu
Vizualizat: 1032 ori.
Discursul secretarului de stat Corneliu Dobrițoiu (State Secretary Corneliu Dobrițoiu - delivering his speech)- foto Adrian Sultănoiu
Vizualizat: 941 ori.
Elicoptere ale Forțelor Aeriene și ale Forțelor Navale în expoziția statică (Air Force helicopters and Navy helicopters -in the static show)- foto Adrian Sultănoiu
Vizualizat: 1111 ori.
Standul instituþiilor militare de învãþãmânt (Stands of the military education institutions)- foto Adrian SultãnoiuVedere de ansamblu (The show, general view)- foto Adrian Sultãnoiu
Standul instituțiilor militare de învățământ (Stands of the military education institutions)- foto Adrian Sultănoiu
Vizualizat: 938 ori.
Vedere de ansamblu (The show, general view)- foto Adrian Sultănoiu
Vizualizat: 981 ori.