Întâmpinarea ºefului Statului Major General (Welcome of the chief of the General Staff)Trecerea în revistã a Gãrzii de onoare(Review of the Guard of Honor)ªeful SMG în vizitã oficialã în Republica Cehã (Chief of General Staff in official visit in the Czech Republic)
Întâmpinarea șefului Statului Major General (Welcome of the chief of the General Staff)
Vizualizat: 868 ori.
Trecerea în revistă a Gărzii de onoare(Review of the Guard of Honor)
Vizualizat: 815 ori.
Șeful SMG în vizită oficială în Republica Cehă (Chief of General Staff in official visit in the Czech Republic)
Vizualizat: 800 ori.
Salutul Gãrzii de onoare (Salute the Guard of Honor)Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)
Salutul Gărzii de onoare (Salute the Guard of Honor)
Vizualizat: 826 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)
Vizualizat: 853 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)
Vizualizat: 854 ori.