Șeful SMG în vizită oficială în Republica Cehă (Chief of General Staff in official visit in the Czech Republic)

Întâmpinarea ºefului Statului Major General (Welcome of the chief of the General Staff)

Întâmpinarea șefului Statului Major General (Welcome of the chief of the General Staff)