Șeful SMG în vizită oficială în Republica Cehă (Chief of General Staff in official visit in the Czech Republic)

ªeful SMG în vizitã oficialã în Republica Cehã (Chief of General Staff in official visit in the Czech Republic)

Șeful SMG în vizită oficială în Republica Cehă (Chief of General Staff in official visit in the Czech Republic)