Șeful SMG în vizită oficială în Republica Cehă (Chief of General Staff in official visit in the Czech Republic)

Trecerea în revistã a Gãrzii de onoare(Review of the Guard of Honor)

Trecerea în revistă a Gărzii de onoare(Review of the Guard of Honor)