Vizita oficială a ministrului apărării în SUA (Minister of Defence in official visit in the United States of America)

Primirea ministrului apãrãrii (Receive of the Minister of Defence)

Primirea ministrului apărării (Receive of the Minister of Defence)