Vizita oficială a ministrului apărării în SUA (Minister of Defence in official visit in the United States of America)

Aspecte din timpul vizitei (Aspect from the visit)

Aspecte din timpul vizitei (Aspect from the visit)