Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene de la Boboc (Boboc Air Force School of Application)

Generalul Tatar ºi comandantul ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Aeriene cdor Jianu în dialog cu studenþii (General Tataru and the Commander of the Air Force School of Application, Commandor Jianu in dialogue with the students)- foto Adrian Sultãnoiu

Generalul Tatar și comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene cdor Jianu în dialog cu studenții (General Tataru and the Commander of the Air Force School of Application, Commandor Jianu in dialogue with the students)- foto Adrian Sultănoiu