Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene de la Boboc (Boboc Air Force School of Application)

Pe timpul festivitãþii la ªcoala de Aplicatie a Forþelor Aeriene (Ceremony at the Air Force school of Application)-  foto Adrian Sultanoiu

Pe timpul festivității la Școala de Aplicatie a Forțelor Aeriene (Ceremony at the Air Force school of Application)- foto Adrian Sultanoiu