Contraamiralul de flotilã Dorin Danilã, ºeful Statului Major al Forþelor Navale îi salutã pe studenþii academiei (Flotilla Rear-Admiral Dorin Danila, chief of the Navy Staff salutes the Academy's students)- foto ªtefan CiocanRude ºi prieteni prezenþi la eveniment (Relatives and friends participants in the event) - foto ªtefan CiocanStudenþii Academiei Navale Mircea cel Bãtrân pe timpul festivitãþii  (Students from Mircea cel Batran Navy Academy during the ceremony)- foto ªtefan Ciocan
Contraamiralul de flotilă Dorin Danilă, șeful Statului Major al Forțelor Navale îi salută pe studenții academiei (Flotilla Rear-Admiral Dorin Danila, chief of the Navy Staff salutes the Academy's students)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 843 ori.
Rude și prieteni prezenți la eveniment (Relatives and friends participants in the event) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 636 ori.
Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân pe timpul festivității (Students from Mircea cel Batran Navy Academy during the ceremony)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1132 ori.
Studenþii Academiei Navale Mircea cel Bãtrân pe timpul festivitãþii (Students from Mircea cel Batran Navy Academy during the ceremony) - foto ªtefan CiocanStudenþii defilieazã prin faþa tribunei oficiale (Students parade in front of the official stand)- foto ªtefan Ciocan
Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân pe timpul festivității (Students from Mircea cel Batran Navy Academy during the ceremony) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 748 ori.
Studenții defiliează prin fața tribunei oficiale (Students parade in front of the official stand)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 678 ori.